Integritetspolicy

Actofcaring anser att säkerheten för din personliga information är viktig. Denna integritetspolicy beskriver behandlingen av personuppgifter som utförs inom tjänsten, syftet med behandlingen, hur vi eventuellt delar dina personuppgifter med och dina rättigheter kring dina personuppgifter. Vi uppmuntrar dig att läsa denna policy innan du använder tjänsten.

INSAMLING OCH HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Några exempel på personuppgifter är namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress, det kan även innehålla kundnummer, krypterad data och elektroniska identiteter som IP-nummer.

Vi samlar endast in de personuppgifter du lämnar när du registrerar dig, fyller i formulär, skickar e-post, beställer produkter, gör förfrågningar om beställt material eller liknande. Personuppgifter samlas in och behandlas för att kunna utföra våra tjänster och uppfylla våra skyldigheter gentemot dig.

Behandling av personuppgifter omfattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, analys, registrering och lagring.
Den personuppgiftsansvarige är den som ensam eller tillsammans med någon annan bestämmer syftet och medlen för behandlingen av personuppgifterna och har det yttersta ansvaret att säkerställa att behandlingen utförs enligt gällande lagar.

VILKEN DATA KAN SAMLAS IN

Beroende på vilken tjänst som används kan vi samla in följande information:

 • namn;
 • adress;
 • e-postadress;
 • telefonnummer;
 • IP-adress;
 • personnummer;
 • annan information som du själv anger på webbplatsen.
  När du använder vår webbplats kan vissa uppgifter om användningen samlas in, inklusive:
  Information om din användning av tjänsten; och
  tekniska data, inklusive internetleverantör, webbadressen från vilken du länkade, webbplatserna du besöker från vår webbplats, din IP-adress, unikt enhets-ID, information om nätverks- och bearbetningsprestanda i din enhet, typ av webbläsare, språk och information om operativsystem.

Information från andra källor
Vi kan ibland ta emot och behandla personuppgifter från andra källor som: reklamnätverk, kunder, leverantörer av mätverktyg eller andra parter som hjälper oss att förstå vår användaraktivitet, dina preferenser eller för att förbättra och anpassa vår webbplats.

SYFTE MED BEHANDLING

Behandlingen utförs för följande ändamål:

 • att göra tjänsten tillgänglig;
 • för kundkännedom;
 • för att anpassa och förbättra din kundupplevelse;
 • att skicka meddelanden och meddelanden till dig via post, telefon, elektronisk kommunikation (som sms eller e-post) eller på annat sätt, inklusive marknadsföring för våra produkter och tjänster;
 • för att informera dig om uppdateringar på vår webbplats inklusive villkoren;
 • för att förbättra vår webbplats, nya tjänster och produkter och analysera din användning av vår webbplats;
 • för att säkerställa den tekniska funktionaliteten på webbplatsen;
  att förhindra användning utanför villkoren för webbplatsen, för att förhindra och undersöka användningen av webbplatsen; och
  att fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

SAMTYCKE

Genom att acceptera villkoren för tjänsten ger du ditt samtycke till:
a) behandlingen av dina personuppgifter kommer att ske enligt denna integritetspolicy;
b) skicka direktmarknadsföring till dig. Detta kan ske via post, telefon, elektronisk kommunikation (som sms eller e-post) eller på annat sätt (du kan avbryta ytterligare marknadsföring när som helst).
c) skicka nyhetsbrev med information med nyheter eller erbjudanden. Om du inte längre vill få ett sådant nyhetsbrev kan du när som helst avbryta denna tjänst genom att klicka på länken i varje nyhetsbrev.
d) registrera eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med oss.

DELNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi säljer, delar, överför eller lämnar inte ut personuppgifter på något annat sätt än vad som anges i denna integritetspolicy om vi inte tvingas göra det enligt lag eller genom ditt samtycke.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan delas med externa parter som behandlar personuppgifter för vår räkning, till exempel när vi använder en tredje part för att behandla betalningar, nyhetsbrev eller lagra information på en server. Externa parter ges dock ingen rätt att på något sätt använda dina personuppgifter på annat sätt än vad som anges i denna integritetspolicy.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer inte att lagras längre än vad som behövs för ändamålet med behandlingen. Alla personuppgifter sorteras bort när de inte längre är relevanta för det syfte de har samlats in för att uppfylla.

RIGHTS TO CANCELLATION ETC.

Du har rätt att, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, få information om personuppgiftsbehandling av oss. Du har rätt att få denna information kostnadsfritt och du kan få den utan att ange något skäl för begäran.

Du har också rätt att begära att vi korrigerar, blockerar eller raderar dina personuppgifter. I det fall vi är skyldiga enligt lag kan personuppgifterna endast blockeras.

COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIK

Webbplatsen använder så kallade ”cookies”; små textfiler som lagras på din dator och används för att förbättra webbplatsen, dess funktionalitet och för att analysera hur den används. När du besöker vår webbsida för första gången kommer en banner att dyka upp på sidan som informerar dig om att vi använder cookies.

Genom att begränsa eller avaktivera användningen av cookies i din webbläsare kan du använda vår webbsida utan att aktivera cookies. Detta kan ha en negativ inverkan på funktionalitet och användarvänlighet.

Google Analytics & Google Tag Manager
Vår webbplats använder Google Analytics och Google Tag Manager från Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Google analyserar din användning av vår webbsida. Informationen som samlas in (som hänvisningswebbsidan, vilka webbsidor du besökte, din webbläsartyp, språkinställningar, operativsystem, skärmupplösning) överförs till en av Googles servrar i USA, där de lagras och analyseras. Respektive resultat kommer då att göras tillgängliga för oss i anonym form. I denna process kommer användardata inte att kopplas till din fullständiga IP-adress. På vår webbplats har vi aktiverat en IP anonym funktion som tillhandahålls av Google, vilket innebär att de sista tecknen i din IP-adress raderas. Google är också certifierat under EU-US Privacy Shield, som säkerställer en adekvat nivå av datasäkerhet vid databehandling av Google i USA.

activated an IP anonymous feature provided by Google, which means that the last characters of your IP address are deleted. Google is also certified under the EU-US Privacy Shield, which ensures an adequate level of data security in data processing by Google in the United States.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för analys genom att ladda ner och installera en webbläsarplugin från Google.

SOCIALA PLUG-INS

När du använder webbplatsen kan du erbjudas att dela information på sociala medier, såsom Facebook, Instagram eller Pinterest, via en implementerad social plug-in (som en gilla-knapp). Om du väljer att dela information via ett socialt plugin, kommer din webbläsare att försöka överföra följande information till den tillämpliga sociala medieplattformen:
(a) datum och tid för ditt besök;
(b) Internet-adressen/URL för adressen som du för närvarande använder;
(c) din IP-adress;
(d) vilken typ av webbläsare du använder;
(e) ditt operativsystem;
(f) ditt användarnamn om du är en registrerad användare på sociala medier, och i förekommande fall ditt för- och efternamn; och
(g) om du använder en plugin, informationen du använde denna specifika plugin för.

Observera att vi inte har någon kontroll över informationen som samlas in via plug-ins av sociala medier. När det gäller sådan information hänvisar vi dig till villkoren för respektive sociala medier. Vi uppmuntrar dig att hålla dig informerad om syftet med och omfattningen av insamlingen av information som görs via sociala plug-ins. Du kan blockera sociala plugins i inställningarna för din webbläsare.

JURIDISKA FRÅGAN OCH FÖREBYGGANDE AV SKADA

Vi kan använda, lagra och dela din information som svar på juridiska förfrågningar. (t.ex. vid husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka eller förhindra brottslig verksamhet. Detta görs för att skydda oss själva, dig och andra användare. Detta kan innebära att lagringen görs som en del av utredningen om vi anser att det är nödvändigt för att följa gällande lag.
Information som vi får från dig när du använder webbplatsen, kan användas och lagras under en längre tidsperiod än vad som krävs för andra ändamål när informationen är föremål för rättsliga förfrågningar, skyldighet till lag, myndighetsutredningar eller utredningar kring brott mot våra villkor eller policyer, eller på annat sätt för att förhindra skada.

FÖRÄNDRINGAR I SEKRETESSPOLICYEN

Eventuella ändringar i denna integritetspolicy, den uppdaterade versionen kommer att publiceras här. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi också att kontakta dig för att få ditt samtycke.

VAL AV LAGSTIFTNING OCH RÄTTSTÄLLER

Behandling av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy och din användning av våra webbplatstjänster regleras av svensk lag. Tvister kommer att handläggas i svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat krävs enligt lag.

KONTAKTUPPGIFTER FÖR PERSONUPPGIFTERNA

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller att invända eller begära radering av dina uppgifter. Det kan du göra genom att kontakta oss på actofcaring AB. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Ett återkallande påverkar inte lagenligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Om du har frågor om dina personuppgifter kan du alltid kontakta vår personuppgiftsansvarige på  hello@actofcaring.com.

actofcaring AB, ett svenskt företag med organisationsnummer 559210-8053, ansvarar, som personuppgiftsansvarig, för behandlingen av personuppgifterna på denna webbplats.